NederlandsEnglish

Loopbaanbegeleiding

Wanneer er sprake is van personele doorstroom binnen uw organisatie of wanneer u afscheid moet nemen van een medewerker, kunt u ervoor kiezen uw medewerker hierin te begeleiden door middel van interne loopbaanbegeleiding. Interne loopbaanbegeleiding bevordert de flexibiliteit en ontwikkeling van uw medewerkers. Het houdt daarmee ook uw bedrijf in beweging, zodat het gezond in de markt kan staan.

Persoonlijk Ontwikkelings Plan

Investeren in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan, ofwel POP-traject, levert u een concreet beeld op van het ontwikkelpotentieel van uw werknemers. Een POP-traject bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Intake: middels een intake vormt een consultant van 6P Consultancy zich een beeld van de organisatiedoelstellingen en vereiste kerncompetenties van de medewerkers.
  • Assessment: een assessment geeft de medewerker inzicht in zijn persoonlijkheid, capaciteiten en ontwikkelpotentieel.
  • Opstellen actieplan: in een persoonlijk, op maat gesneden traject wordt het ontwikkelpotentieel verder uitgediept. De medewerker stelt met hulp van de consultant een ontwikkel actieplan op.
  • Presentatie actieplan: het ontwikkel actieplan wordt gepresenteerd aan de leidinggevende waarna zijn persoonlijke ontwikkeling verder concreet wordt gemaakt.