NederlandsEnglish

Coaching

Het doel van coaching is het aanpassen van het eigen gedrag van een manager of professional aan de steeds veranderende eisen en verwachtingen vanuit de markt. Hierdoor kunnen de resultaten van een organisatie verbeterd worden. Het accent ligt op het optimaal leren benutten van de aanwezige sterkte punten. Zwakke punten, die iedereen nou eenmaal heeft, worden geneutraliseerd of gecompenseerd.  6P Consultancy is expert op het gebied van persoonlijke-, team- en sales coaching.
 

Persoonlijke coaching  

Een bedrijf neemt geen beslissingen. De mens erachter wél. Maar dan moet je wel een een goed inzicht in eigen handelen hebben. Met als doel dat je kunt bepalen welk gedrag het beste resultaat geeft. Persoonlijke coaching is een ontwikkeltraject waarbij bewustwording van gedrag, vaardigheden, opvattingen en de invloed daarvan op zichzelf en de (werk)omgeving centraal staat. De manager of professional leert zijn sterke kanten binnen de organisatie uit te bouwen en zijn zwakke punten te neutraliseren.
 
Gedrag als succesfactor
De juiste prognose maken. Op tijd ingrijpen. Vooruitkijken en risico's durven nemen. Welk gedrag levert het beoogde resultaat op? In een één-op-één traject neemt een consultant van 6P Consultancy de handelwijzen van de functionaris grondig onder de loep. Daarbij worden, met de doelstelling van de organisatie in het achterhoofd, de volgende rollen besproken:

Specialist: de dingen zelf doen
Collega: de dingen samen doen
Manager: de dingen laten doen

Aan het eind van het traject is de manager of professional in staat onbewust 'fout' gedrag om te buigen via bewust 'fout' naar bewust 'goed' en uiteindelijk naar onbewust 'goed' gedrag. Kwaliteiten worden aangescherpt. En dat levert een organisatie veel rendement op. 

 
Teamcoaching 

Een geoliede machine draait op de inzet van het collectief, maar verliest het individu niet uit het oog. 6P Consultancy richt zich bij Teamcoaching op het creëren van synergie. 
Een organisatie valt of staat met een goede onderlinge samenwerking. Dat betekent ook op het juiste moment kunnen inspelen op veranderingen. Teamcoaching kan dan goed van pas komen.
 
Programma
Samen met de consultants van 6P Consultancy onderzoekt u de verhoudingen binnen uw team. Om vervolgens gezamenlijk naar één en hetzelfde doel toe te werken. Flexibiliteit in combinatie met het benadrukken en opvangen van elkaars sterke en zwakke punten maken deel uit van het traject. De volgende punten worden tijdens het programma besproken:

Het vaststellen van de gewenste richting ('het doel')
Het creëren van een gezamenlijk inzicht
(Her)waarderen en verbeteren van open communicatie
Het waarderen van elkaars competenties
Flexibel, effectief en resultaatgericht werken
 

Salescoaching

Een goede verkoper levert altíjd rendement op, maar wat maakt een goede verkoper? Bepaal uw eigen succes. Met salescoaching van 6P Consultancy ziet u al binnen twee maanden resultaat. Individuele salescoaching of verkoopbegeleiding geeft een salesmanager of verkoopmedewerker alle handvatten voor een succesvolle omzet. De methode baseert zich op bewezen verkooptechnieken door het creëren van effectief gedrag.
 
Klantgericht verkopen
Niet de concurrent bepaalt de omzet, maar het gedrag van de salesmanager of verkoopmedewerker zelf. Een salestraject van 6P Consultancy geeft een deelnemer met praktijkoefeningen en persoonlijke evaluaties inzicht in effectieve verkoopmethoden. Onderdelen tijdens het traject zijn:

  • Vaststellen van gewenste afloop
  • Spiegelen en evalueren van gedrag
  • Klantgericht aansturen en communiceren
  • Handelen naar effectief gedrag