NederlandsEnglish

Ontwikkeladvies voor werkenden en werkzoekenden

Geplaatst op 12 augustus 2020

Ontwikkeladvies voor alle werkenden en werkzoekenden!

Om een fijne, bij jou passende loopbaan te kunnen realiseren, gaat het steevast om het krijgen van een goed antwoord op drie vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn talenten?

Omdat 6P Consultancy expert is op dit terrein én aangesloten is bij het Register BKA, kunnen we ook voor jou extra veel betekenen. Immers, sinds kort subsidieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons bij het verstrekken van een passend Ontwikkeladvies.

Werkenden en werkzoekenden kunnen namelijk sinds begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Kortom, wend je tot ons en we helpen je op weg naar de bij jou passende toekomst!