NederlandsEnglish

Paradigmawisseling via Persoonlijke Coaching, de sleutel tot succes.

Geplaatst op 13 juni 2019

Paradigmawisseling via Persoonlijke Coaching, de sleutel tot succes!

Tegenwoordig is in bedrijfsculturen steeds meer ruimte voor zelfontplooiing.
De verschillen, of beter gezegd de talenten van mensen worden steeds meer onderkend en gerichter ingezet.
En niet te vergeten is er een snelle ontwikkeling van banen, waardoor duurzame inzetbaarheid een grotere rol gaat spelen.

Een individuele, professionele coach is dan ook een belangrijke schakel hierin.
Deze zorgt namelijk voor de paradigmawisseling bij de medewerker (dit kan een leidinggevende of staffunctionaris zijn). De coachee ziet zich zelf al doende meer en meer met de ogen van de ander, plus het doel komt weer voorop te staan. Het gevolg van dit alles is bewustwording van waar het om gaat, alsmede inzicht in de eigen sterke en ontwikkelpunten om zodoende beter en succesvoller te presteren.

Wat het zoal oplevert om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker, c.q. hem een ontwikkeltraject met een individuele coach te laten doorlopen?

  • Maximale benutting van de menselijke mogelijkheden
  • Het voorkomen van een ‘burn-out’
  • Grotere mate van partnerschap, intern en ook extern
  • Vergroting persoonlijke effectiviteit wat op zijn beurt positieve effect heeft op de algehele organisatieontwikkeling
  • Het leren compenseren en neutraliseren van de  onvermijdelijke, persoonlijke ‘zwakke punten’; dit reduceert direct de faalkosten van een organisatie
  • Behoud van ook de goede mensen (immers een investering als deze is een cadeau voor eenieder)
  • Kortom, er is gegarandeerd meer succes, plezier en gezondheid
     

Wat is de belangrijkste reden voor jou om coaching in te zetten?

 

“De auteur van menige autobiografie, Mary Ferguson zei ooit: “Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnenuit worden geopend. Niemand kan iemand anders veranderen, noch met directieve argumenten noch met emotionele druk. Dit kan alleen de persoon zelf!”